Lugialliansens stipendier

Stipendietext…

Stig Björnungs minnesfond

Stig Björnungs minnesfond har till ändamål att premiera årets främsta idrottsprestation inom Lugialliansen. Huvudregeln skall vara att stipendiet endast kan erhållas en gång. Om synnerliga skäl föreligger kan dock stipendiet erhållas mer än en gång.

Arne Lindströms minnesfond

Arne Lindströms minnesfond har till ändamål att premiera en yngre ledare för föredömlig och kvalificerad ungdomsledargärning inom Lugialliansen – ledarinsats där glädje, gemenskap, hänsyn och solidaritet samt internationell och kulturell förståelse är naturliga inslag i den idrottsliga verksamheten. Ledarinsatsen skall ha fullgjorts inom en förening ansluten till Lugialliansen under de senaste åren. Huvudregeln skall vara att stipendiet endast kan erhållas en gång. Om synnerliga skäl föreligger kan dock stipendiet erhållas mer än en gång.

Stipendienyheter

 • Årets stipendiater utsedda
  Till årets Arne Lindström stipendiat utsågs Per Henriksson Lugi Judo. Till årets Stig Björnungs stipendiat utsågs Axel Oscarsson Lugi Judo Grattis från Lugi Alliansen!
 • Ansökan om Lugistipendier
  Det är åter dags att söka om stipendier från Lugialliansen. Stipendieansökan med kriterier hämtas här:
 • Dags att söka stipendium från Lugi igen
  Nominering till Arne Lindströms och Stig Björnungs stipendium är den 22/10. Ansökan med era nomineringar sänds till ordförande: erwin.apitzsch@med.lu.se Blir det ngn av era ledare som tar emot utnämnadet vid Lugi dagen den 28/11?
 • Idrottsledarstipendier
  SkåneIdrotten tillsammans med Sparbanksstiftelserna delar ut ett stipendium på 7000 SEK samt 3000 till föreningen. Dessa ledarna har blivit utsedda detta år: Anna Nilsson Lugi BasketbollklubbKlara Elvirsson Lugi GymnastikGeorgios Varouchis Lugi TennisföreningVera Kovatcheva Lugi Gymnastikförening Grattis från Lugialliansen!
 • Stig Björnungs stipendiat 2017
 • Arne Lindström-stipendiet 2017
 • Nominera till Stig Björnungs minnesfond
  Stig Björnungs minnesfond har till ändamål att premiera årets främsta idrottsprestation inom Lugialliansen. Huvudregeln skall vara att stipendiet endast kan erhållas en gång. Om synnerliga skäl föreligger kan dock stipendiet erhållas mer än en gång. Sista dag är 30/10.