Förtjänsttecken

Text om förtjänsttecken

Nyheter om förtjänsttecken

  • Ordförandens nyårstext
    LUGI-Dagen den 28 november 2018 firades i Tegelbaren med ett nytt koncept och uppskattades av alla. Det nya året inleder vi med ordförandekonferensen den 28 januari. Då kommer vi att presentera en mall för årlig registrering av nuvarande ledare i föreningarna för att enklare kunna föreslå förtjänstteckenmottagare. Syftet är att underlätta proceduren för att nominera […]
  • Riksidrottsförbundets förtjänsttecken
    Riksidrottsförbundets (RF) förtjänsttecken kan tilldelas dig som har fått ditt förbunds, specialidrottsförbunds (SF) eller distriktsidrottsförbunds (DF), högsta utmärkelse. Förslag till kandidater för förtjänsttecknet får lämnas av respektive styrelse i SF, DF och riksidrottsstyrelsen (RS). Finns det ledare som kan belönas av RF: förtjänsttecken i LUGI? Meddela oss senast den 14/9. Förtjänsttecknet kan tilldelas: dels den […]