Vi är Lugi.

Lugi badminton | Lugi basket
Lugi fäktning | Lugi gymnastik
Lugi handboll | Lugi judo
Lugi motion | Lugi rugby
Lugi skidor | Lugi vattenpolo

10

Lugiföreningar

100+

år av gemenskap och idrott i Lund

X+

antal aktiva Lugiidrottare

Lugi står för Lunds universitets gymnastik- och idrottsförening och är över 100 år av idrott i Lund. Ingen är dock för gammal för idrott och människan har rörelsen med sig från början. I Lugigemenskapen uppmuntrar vi just detta, från den enklaste rörelseglädjen till idrott på elitnivå. Välkommen till oss!

Nyhetsbloggen

Hela nyhetsarkivet finns här.

 • Verksamhetsårets första styrelsemöte
  Onsdagen 27 maj kl 19 hade den nya styrelsen för Lugialliansen sitt första styrelsemöte för verksamhetsåret. Efter att styrelsemedlemmarna presenterat sig för och bekantat sig med varandra valdes Jari Sassi till sekreterare och Pontus Enander till kassör. Styrelsens har i övrigt i skrivande stund följande arbetsuppgifter på arbetsbordet. Till varje uppgift valdes en huvudansvarig och […]
 • Årsmöte 5 maj 2020
  Härmed kallas LUGI-Alliansens föreningar till årsmöte den 5 maj kl 19.00. Årsmötet kommer att genomföras digitalt. Vi kommer att skicka ut en inbjudan till ett Microsoft Teams-möte någon dag före mötet. Teams behöver inte finnas installerat på datorn, men datorn måste vara utrustad med högtalare/hörlurar och mikrofon för att det ska fungera. För att delta […]
 • Årsmötet 2020 flyttas
  Alliansstyrelsen har beslutat att skjuta upp årsmötet, planerat till den 25 mars, till en senare tidpunkt på grund av coronaviruset och de allmänna rekommendationerna från myndigheter. Vänliga hälsningarErwin ApitzschOrdförande
 • Corona/COVID-19
  Alliansstyrelsen uppmanar föreningarna att följa de rekommendationer som ges ut av Folkhälsomyndigheten och UD beträffande coronaviruset. Vid sammanträden och träningar uppmanas deltagare med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga symptom, att stanna hemma.Föreningarna har full frihet att, utöver dessa generella rekommendationer, besluta om ytterligare restriktioner. Vänliga hälsningarErwin ApitzschOrdförande
 • Ordinarie årsmöte 25 mars 2020
  När: Onsdagen den 25 mars 2020 kl 19.00 på Victoriastadion Ärenden Mötets öppnande Frågan om mötets behöriga utlysande Fastställande av dagordningen Val av mötesordförande Val av mötessekreterare Val av två justerare, tillika rösträknare Fastställande av röstlängd för mötet Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret Fastställande av bokslut och balansräkning för det gångna verksamhetsåret Revisorernas berättelse för […]